artreal

THE REALITY IS NOT ENOUGH

The page presents the art of six artists. They know each other very well. They read similar books, listen to similar music and watch similar movies. There are hundreds of hours of discussions they had held and many bottles of wine they had drunk together. In spite of the similarities they are very different artists.

It is something unusual that the likeness of cultural experiences and even a likeness of attitudes may result in bringing such different artworks to life. We can watch the variety of art that reflects similarity of reasons. Every one of the six artists is very individualistic and expresses her/his ideas in her/his own specific way. However there are two art areas where they meet. The first one is the similar honesty, continuity and intensity they explore on the chosen art paths. It seems the reasons they started to create art have never changed and they are credible in their works. The second very important area where they meet is an esthetic level of art. They treat the esthetic like an alphabet that allows us to penetrate deeper levels of meaning.

They are aware that art is a challenge to the word and its attractive precision of sense. On the one hand it permits perception and ordering of the world. On the other hand, it narrows down and conventionalizes perception. In their case visual world is in front of the helplessness of the verbal language. In the album you will see something important and significant. There you will find art that says; "The reality is not enough". 

Wystawa Światło² - dokument filmowy

https://www.youtube.com/watch?v=TB0aGXUr5ms

RZECZYWISTOŚĆ TO ZBYT MAŁO

Ta strona prezentuje sztukę sześciorga artystów. Znają się oni bardzo dobrze. Czytają podobne książki, słuchają podobnej muzyki, oglądają podobne filmy. Przegadali ze sobą dziesiątki godzin i wypili razem wiele butelek wina. Na przekór tych wielu podobieństw, są bardzo różnymi artystami.

Jest czymś niezwykłym, że podobieństwo doświadczeń kulturowych i zbieżność postaw może sprzyjać powstawaniu tak zróżnicowanej sztuki. Mamy tutaj możność zobaczenia bardzo różnych form sztuki. Każdy z tych artystów jest zupełnie odmienną indywidualnością i wyraża swój świat we własny specyficzny sposób. Są jednakże dwa obszary gdzie ci artyści się spotykają. Pierwszym z nich jest uczciwość, ciągłość i intensywność, z jaką podążają wybranymi ścieżkami sztuki. Wydaje się, że indywidualne powody, dla których rozpoczęli przygodę ze sztuką są ciągle takie same i że są bardzo wiarygodni w tym, co robią. Drugim bardzo ważnym obszarem gdzie są ze sobą zgodni, jest wymiar estetyczny ich sztuki. Traktują oni estetykę jak rodzaj alfabetu, który jest wierzchnią warstwą pozwalającą dociekać głębszych sensów.

Artyści ci są świadomi, że sztuka jest wezwaniem wobec słowa i jego atrakcyjnej precyzyjności znaczeń. Z jednej strony ułatwia ono postrzeganie i porządkowanie świata, ale z drugiej zawęża i konwencjonalizuje ono nasze widzenie i rozumienie. W przypadku prac artystów z tego albumu, świat wizualny stoi przed bezradnością języka werbalnego. Możecie tu zobaczyć rzeczy naprawdę ważne i znaczące. Zobaczycie tutaj sztukę, która jest wyrazem przewrotnej wiary, iż ta "rzeczywistość to zbyt mało".  

Katalog wystawy Światło² / Light² exhibition catalogue